Att köpa en befintlig verksamhet

Publicerat: 28 mars, 2021

I normalfallen är det mindre riskabelt att köpa en befintlig verksamhet än att starta upp från början. När du köper ett företag tar du över något som redan genererar kassaflöde...

Läs mer

Nackdelar med att grunda företag

Publicerat: 27 mars, 2021

– Överväg ett förvärv istället. Bland nackdelarna återfinns till exempel: Att analysera och göra en riskbedömning tar tid och pengar Finansiering vid starten kan bli svårt Att bygga goodwill tar...

Läs mer

Utveckla ditt företag genom ett förvärv.

Publicerat: 25 mars, 2021

Att utveckla ett företag organiskt kan vara en lång och svår uppgift. Produkter och tjänster ska utvecklas. Andra komponenter är till exempel marknadsföring, försäljning, bygga ett förhållande med kunderna och...

Läs mer

Gällande nöjda kunder

Publicerat: 23 mars, 2021

Nöjda kunder som trivs bra ger kommer tillbaka och kan bidra med en stor andel av din försäljning. Dessutom kan de ge ovärderliga rekommendationer för att stabilisera kundstocken.

Läs mer

Hur värderas företag?

Publicerat: 2 mars, 2021

Det finns flera sätt att värdera ett företag.  De har alla gemensamt att de utgår från olika antaganden om framtiden – ofta tillsammans med en tillgångsinventering. Bland metoderna återfinns till...

Läs mer