Ett företags rörelsekapital

Publicerat: 6 april, 2021

Vid e.v. förvärv så är rörelsekapitalkraven olika mellan t.ex. ett företag inom detaljhandel eller grossistverksamhet, tillverkningsföretag eller kanske en importverksamhet. Eller t.e.x hemtjänst och ett lokalvårdsföretag och så vidare. Två...

Läs mer

Goodwill

Publicerat: 3 april, 2021

Oavsett hur man värderar ett företag så tas hänsyn även till goodwill. Förenklat är termen “goodwill” en hänvisning till all ansträngning som en företagare har gjort under årens lopp. Goda...

Läs mer

Marknadsvärdering och prospekt

Publicerat: 2 april, 2021

En av fördelarna med att anlita en företagsmäklare från Tactic Företagsförmedling är att du kan fokusera på din verksamhet och inte bli störd av mer eller mindre intresserade personer som...

Läs mer