Intäkter och lönsamhetsmål

Publicerat: 23 maj, 2021

För att ett företag ska lyckas måste det tjäna tillräckligt med pengar för att upprätthålla verksamheten och göra en vinst som kan återinvesteras för framtida tillväxt. Att ta hänsyn till...

Läs mer

Har företaget substansvärde?

Publicerat: 19 maj, 2021

  Många köpare behöver låna pengar för att finansiera ett företagsförvärv och är då beroende av om en bank vill låna ut pengar eller inte. Det vill säga om bankens...

Läs mer

Ditt företags strategiska värde

Publicerat: 18 maj, 2021

Exempel som kan skapa strategiskt värde för ditt företag är din marknad – kunder, plats, marknadsnisch – som en potentiell köpare inte har. Genom att förvärva ditt företag kan de...

Läs mer

Exempel på värderingsmetoder

Publicerat: 17 maj, 2021

Bland värderingsmetoderna för att bedöma ett företags värde återfinns t.ex. substansvärdering, jämförande värdering, multipel av årsvinst (MÅV) och diskonterade framtida årsvinster. Stora företag med omsättningar på över 100 miljoner kronor...

Läs mer

Värdera företag med diskonterad kassaflödesanalys

Publicerat: 15 maj, 2021

Affärsgurun Warren Buffett använder vad som kallas en diskonterad kassaflödesanalys. Han tittar på hur mycket pengar verksamheten genererar varje år, projekterar det i framtiden och beräknar sedan värdet av kassaflödesströmmen...

Läs mer

Värdera företag – introduktion

Publicerat: 14 maj, 2021

Att värdera företag kan liknas vid att lägga ett pussel där många bitar sätts samman för att skapa en helhetsbild. Värderingen kan därefter användas vid till exempel försäljning, köpa ut...

Läs mer