Några punkter för företagets affärsvision

Publicerat: 23 november, 2021

Det finns ett antal grundläggande steg för att utveckla affärsvisionen, bland dem återfinns bland andra: 1. Vilken är referensramen för verksamheten? Inom vilket område kommer den att verka och under...

Läs mer

Checklistor avseende starta företag

Publicerat: 22 november, 2021

Verksamt.se: Ska du starta företag? Genom att skapa en checklista och besvara några enkla frågor får du anpassad information utifrån din nuvarande situation. Mer information –>>

Läs mer

Realistiskt mål för företag

Publicerat: 13 november, 2021

Vad är ett realistiskt mål? Ett realistiskt mål är ett som du kan nå med tanke på ditt nuvarande tänkesätt, motivationsnivå, tidsram, färdigheter och förmågor. Realistiska mål hjälper dig att...

Läs mer

Marknadsföringsplanens delar

Publicerat: 12 november, 2021

Några delar av marknadsföringsplanen: Marknadsundersökning: Identifiera vem din målgrupp är, vad dina kundbehov är och vad marknadens efterfrågan är på din produkt eller tjänst. Konkurrentanalys – Identifiera vem ditt företags...

Läs mer

Gällande företagssammanslagning

Publicerat: 10 november, 2021

Fusioner och förvärv är ett allmänt begrepp som beskriver konsolidering av företag eller tillgångar genom olika typer av finansiella transaktioner, inklusive fusioner, förvärv, konsolideringar, anbudsinfordringar, köp av tillgångar och förvaltningsförvärv....

Läs mer

Driva ett företag

Publicerat: 8 november, 2021

Att veta hur man driver ett företag kan verka svårt och utmanande. Men att hur man sköter ett företag är nyckeln till att börja förverkliga entreprenörsidén som finns i åtanke,...

Läs mer