Nackdelar med att grunda företag

Publicerat: 27 mars, 2022

– Överväg ett förvärv istället. Bland nackdelarna återfinns till exempel: Att analysera och göra en riskbedömning tar tid och pengar Finansiering vid starten kan bli svårt Att bygga goodwill tar...

Läs mer

Ineffektivt att sälja företaget själv

Publicerat: 20 mars, 2022

Bland anledningarna till att inte själv sälja ditt företag återfinns – att upprätthålla konfidentialitet är viktigt när du säljer ditt företag. Hur upprätthåller du konfidentialitet och vet potentiella köpare utan...

Läs mer

Moderbolag vs koncern

Publicerat: 19 mars, 2022

Moderbolag som har ett eller flera dotterbolag, ingår i en gemensam koncern och där moderbolaget äger andelar direkt i dotterföretaget.

Läs mer

Termen rörelsekapital inom redovisning

Publicerat: 18 mars, 2022

Kortfattat är rörelsekapital en term inom redovisning som betyder avser omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. – Av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande...

Läs mer

Balansrapport vs balansräkning

Publicerat: 17 mars, 2022

Balansrapporten tillämpas för att stämma av och följa upp ett bolags bokföring och det går att få en överblick på samtliga bokföringskonton och värdet på varje sådant. Dels i den...

Läs mer

Termen rörelsekapital inom redovisning

Publicerat: 16 mars, 2022

Kortfattat är rörelsekapital en term inom redovisning som betyder avser omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. – Av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande...

Läs mer

Ett företags utmaningar

Publicerat: 15 mars, 2022

et viktigaste är att du måste se till att de steg du tar idag inte i sig skapar ytterligare problem för framtiden. Ett effektivt ledarskap hjälper dig att utnyttja möjligheterna...

Läs mer

Introdukion till aktieägaravtal

Publicerat: 13 mars, 2022

I ett aktieägaravtal kan delägarna ta in bestämmelser om vad som ska gälla i bolaget vid eventuella framtida händelser och därmed undvika konflikter vid meningsskiljaktigheter.

Läs mer