Ett företags fyra grundpelare

Publicerat: 17 maj, 2022

Administrationen av ett företag omfattar fyra grundpelare: 1.Planera Den består av att definiera affärsmålen och fastställa de steg som måste följas för att uppnå dem. Den planeras utifrån företagets nuvarande...

Läs mer

Förvärva befintligt företag

Publicerat: 16 maj, 2022

 Att förvärva ett befintligt, lönsamt företag har många fördelar jämfört med att starta från början. KÖPA FÖRETAG  SÄLJA DITT FÖRETAG     VÅRA TJÄNSTER

Läs mer

Bankens risk vid företagslån

Publicerat: 15 maj, 2022

Många köpare behöver låna pengar för att finansiera ett företagsköp och är då beroende av om en bank vill låna ut pengar eller inte. Det vill säga om bankens risk...

Läs mer

Företagsmål – introduktion

Publicerat: 14 maj, 2022

Ett företagssmål beskriver vad ett företag förväntar sig eller hoppas kunna åstadkomma under en viss period. De flesta företag har detaljer om sina mål och mål i sin affärsplan. En...

Läs mer

Utveckla ditt företag genom ett förvärv.

Publicerat: 9 maj, 2022

Att utveckla ett företag organiskt kan vara en lång och svår uppgift. Produkter och tjänster ska utvecklas. Andra komponenter är till exempel marknadsföring, försäljning, bygga ett förhållande med kunderna och...

Läs mer