Entreprenörskapets principer- några exempel

Publicerat: 29 september, 2022

Det är viktigt för företagare att testa vattnet innan de startar en ny satsning. Det betyder att man måste engagera sig i entreprenörskapsidealet och pröva nya affärsmodeller och nya former...

Läs mer

Söker du efter företagsinvesterare?

Publicerat: 25 september, 2022

några snabba tips om du söker efter investerare: • Fånga inledningsvis den potentiella investerarens uppmärksamhet genom att förklara glasklart vad ditt företag är, inklusive vilka dina kunder kommer att bli...

Läs mer

Några steg för ett företags affärsmodell

Publicerat: 24 september, 2022

Exmepel på några steg för ett företags affärsmodell: Definiera problemet du ska lösa. Definiera de kunder som problemet ska lösas för. Definiera nyckelkunden och nyckelproblemet. Definiera en uppsättning möjliga lösningar....

Läs mer

Innovativa företag

Publicerat: 23 september, 2022

Ett företags produkt eller tjänst måste vara innovativ på något sätt om företaget ska nå lång livslängd och framgång. Ett företag kan öka sin omsättning genom att introducera nya produkter...

Läs mer

Framgångsrikt företag

Publicerat: 21 september, 2022

De mest framgångsrika företagen känner igen den goda talang de har och arbetar för att behålla den. Det innebär mer än en konkurrenskraftig lön och förmåner. Medarbetarna måste passa in...

Läs mer

Nyckelfaktorer för ett framgångsrikt företag

Publicerat: 19 september, 2022

Bland nyckelfaktorerna för ett framgångsrikt företag återfinns till exempel: Bildresultat för framgångsföretag steg De fyra kritiska delarna av ett framgångsrikt företag   En unik produkt eller en väldigt efterfrågad sådan...

Läs mer

Några affärsstrategier

Publicerat: 18 september, 2022

Bland ffärsstrategierna återfinns till exempel: Organisatoriskstrategi Konkurrensmässig Funktionell strategi Verksamhetsstrategi – Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.

Läs mer

Olika former av företagstillväxt

Publicerat: 16 september, 2022

Tillväxt är målet för alla företag och det finns två typer av tillväxt: Organisk affärstillväxt vilken är normalt långsam och tenderar att vara säkrare eftersom företaget växer naturligt bara genom...

Läs mer

Företagets tillväxtstrategi

Publicerat: 15 september, 2022

Att utveckla ett framgångsrikt företag är lättare sagt än gjort och företag av alla storlekar står inför många utmaningar. Om företaget inte har en solid plan för tillväxt ökar risken...

Läs mer

Fokusera på etablerade intäktskällor

Publicerat: 14 september, 2022

Istället för att försöka finna nya kunder, rikta uppmärksamhet mot de kärnkunder som redan finns har genom att implementera ett remiss- eller kundlojalitetsprogram. Eller prova marknadsföringsstrategier baserade på tidigare köpbeteenden...

Läs mer

Kundretention – behålla kunder

Publicerat: 13 september, 2022

Kundretention är ett mått som mäter kundlojalitet, eller förmågan för en organisation att behålla sina kunder över tid. – Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i...

Läs mer