Företagets tidsram

Publicerat: 30 oktober, 2022

Företagets tidsram representerar hur långt ut i framtiden du vill planera och där en affärsplan omfattar en unik planeringsperiod. – Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling...

Läs mer

Hur ser din hemsida ut?

Publicerat: 30 oktober, 2022

Du kan säkerligen förbättra företagets webbplats, göra den mer användarvänlig, med ett tydligt uppmaningsbudskap för att omvandla åsikter till åtgärder. En dåligt designad webbplats kan driva bort människor från ditt...

Läs mer

Vårda kundrelationer

Publicerat: 29 oktober, 2022

Bygg en nära relation med dina kunder, genom att använda e-post, telefonsamtal, möten ansikte mot ansikte och tekniska produktpresentationer för att bedöma dina kunders krav och behov. Glöm inte att...

Läs mer

Vad är företagsekonomi?

Publicerat: 11 oktober, 2022

Företagsekonomi är ett brett område som omfattar många olika roller, professionella miljöer och möjligheter till tillväxt. Enkelt uttryckt är företagsadministration arbetet med att hantera en organisations resurser, tid och människor....

Läs mer

Viktiga affärskunskaper

Publicerat: 10 oktober, 2022

Bland viktiga affärskunskaper återfinns exempelvis: Finanshantering Marknadsföring, försäljning och kundservice Kommunikation och förhandling. Ledarskap Projektledning och planering Delegering och tidshantering Problemlösning. Nätverk – Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare...

Läs mer

Introduktion till affärsmål

Publicerat: 2 oktober, 2022

Ett affärsmål är en slutpunkt, prestation eller mål som en organisation vill uppnå på kort eller lång sikt. Affärsmål kan ta många olika former och vara ambitiösa eller motiverande, som...

Läs mer