En introduktion till nischmarknad

Publicerat: 31 juli, 2023

Varje dag dyker nya företagssatsningar upp i Sverige. Vissa av dem växer snabbt, medan andra har svårt att komma framåt. Många faktorer spelar in och en av dem är att...

Läs mer

Originalitet är inte allt för ett företag

Publicerat: 30 juli, 2023

Många entreprenörer vill hitta ”århundradets uppfinning”. Men i verkligheten lyckas väldigt få företag. Faktum är att många framgångsrika företag erbjuder liknande produkter eller tjänster till andra. Idealet skulle vara att...

Läs mer

Entreprenörskap – en introduktion

Publicerat: 26 juli, 2023

Entreprenörskap är processen att grunda ett företag eller förbättra det med det yttersta målet att generera inkomst. Det innebär ofta risker och mycket osäkerhet, men det är också en möjlighet...

Läs mer

Några steg inför att starta företag

Publicerat: 25 juli, 2023

Vilken affärsidé kan jag erbjuda? Är min affärsidé genomförbar? Är det rätt tid att lansera min idé? Finns det konkurrenter på marknaden? Vad är min målmarknad? Är folk villiga att...

Läs mer

Entreprenörskap – en introduktion

Publicerat: 24 juli, 2023

Entreprenörskap är processen att grunda ett företag eller förbättra det med det yttersta målet att generera inkomst. Det innebär ofta risker och mycket osäkerhet, men det är också en möjlighet...

Läs mer

Viktiga pelare i ett företag

Publicerat: 23 juli, 2023

Bland det mest viktiga i ett företag är mission och vision, där det är väl identifierat vart företaget ska åka för att därefter börja utveckla planen. – Publicerat av John...

Läs mer

Affärskunskap – en introduktion

Publicerat: 22 juli, 2023

Med ”affärskunskap” menas den färdighet som är relaterad till att kunna fatta rätt beslut, i vardagliga situationer, baserat på förståelsen för hur verksamheten genererar pengar. – Publicerat av John Lidén,...

Läs mer

Beskrivning av ditt företag

Publicerat: 21 juli, 2023

De huvudsakliga stegen nedan för att skriva din företagsbeskrivning består av: Sammanfattning Historia Ledningsgrupp Mission, vision och värderingar Ekonomisk och finansiell information Branschanalys Produkter eller tjänster – Publicerat av John...

Läs mer

Det perfekta stadiet för alla företag

Publicerat: 20 juli, 2023

det perfekta stadiet för alla företag är resursernas mognad. När vi pratar om ett företags tillväxtstadier är detta den nivå som alla strävar efter att nå. Det är det ögonblick...

Läs mer