Skriftlig kommunikation inom ett företag

Publicerat: 25 augusti, 2023

Att veta hur man skriver är en färdighet som varje företagare borde ha då entreprenörer skriver under hela sin karriär: affärsplaner, pressmeddelanden, bloggen, presentationer för investerare etc. – Publicerat av...

Läs mer

Ledning och ledarskap i ett företag

Publicerat: 24 augusti, 2023

Om du är entreprenör vet du att företagsledning är en spännande uppgift. Du måste inte bara kontrollera redovisning och ekonomi, utan också sätta mål, mätvärden för att utvärdera deras efterlevnad,...

Läs mer

Klassificering av företag

Publicerat: 15 augusti, 2023

Företagen är normalt indelade i: stora, medelstora och små. För det mesta definieras storleken på ett företag av antalet anställda som arbetar i det, företagets nettoomsättning eller balansomslutning. Tillvägagångssättet för...

Läs mer

Fördelar med ett holdingbolag

Publicerat: 13 augusti, 2023

I stort sett har ett holdingbolag tre stora fördelar: säkerhet, solid och pålitlig struktur och minskade skattekostnader. – Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.

Läs mer

Faktorer vid ett företags expansion

Publicerat: 12 augusti, 2023

Ett företags tillväxt ökar sysselsättningen och konkurrenskraften. Genom att ha fler kunder, fler intäkter och tillgång till betydande resurser är nästa resultat ett behov av att skapa nya jobb för...

Läs mer

Expansionen av ett företag

Publicerat: 11 augusti, 2023

Expansion av ett företag är en form av affärsutveckling som bygger på att intensifiera ansträngningen i företagets nuvarande verksamhet. – Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling...

Läs mer

VD och grundare

Publicerat: 10 augusti, 2023

Till skillnad från en VD, som fungerar som chef för ett företag som redan finns, är en grundare den person som startade eller lanserade verksamheten från början. – Publicerat av...

Läs mer

Företagets Tillväxt

Publicerat: 9 augusti, 2023

Tillväxt är den fas där företaget har visat affärsmodellens livskraft och har initial kunskap om marknaden. I vissa fall kan du börja få dina första fördelar, även om det är...

Läs mer

Driften av nytt företag

Publicerat: 8 augusti, 2023

Konstitution och start av driften av företaget, kräver i normalfallen en stor initial investering och ett kommersiellt arbete för att få de första kunderna. Volymen av utgifter är betydligt större...

Läs mer

Företagets livscykelstadier

Publicerat: 7 augusti, 2023

Denna livscykel observeras mycket tydligt i nystartade företag, som introducerar nyheter med en stor teknisk bas på marknaderna. De kan enkelt relatera livscykelstadier till investeringsbehov, typer av investerare och begärda...

Läs mer