Introduktion till att driva ett företag

Publicerat: 28 september, 2023

Att driva ett företag är en komplex och utmanande uppgift som kräver specifika färdigheter och strategier. Det är viktigt att skapa en tydlig vision som styr alla beslut och handlingar...

Läs mer

Informationshantering i ett företag

Publicerat: 27 september, 2023

Informationshantering i ett företag omfattar fastställande av behov, kapacitet och täckning, tillhörande kontroll och utvärdering, datalagring, dataanalys och system för informationsutbyte. – Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos...

Läs mer

Vad är affärsstrategier?

Publicerat: 26 september, 2023

Affärsstrategier är en uppsättning åtgärder som utförs i ett företag för att skapa en konkurrensfördel. Det finns olika typer av strategier, som t.ex. konkurrenskraftig (produkt och marknadsföring), funktionell (resursoptimering) och...

Läs mer

Grunden till affärsstrategi

Publicerat: 25 september, 2023

En affärsstrategi är ett verktyg som hjälper företag att fastställa sina affärsmål. Det ger vägledning för många organisatoriska beslut och hjälper till att definiera de metoder som ska utföras för...

Läs mer

Nyckelelement i ett nytt företag

Publicerat: 24 september, 2023

Några punkter för ett nystartat företag är: – Affärsplan – Analysera din marknad, dina konkurrenter och prisläget – Finansiering – säkra ditt startkapital. – Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och...

Läs mer

Viktiga grunder för företagsverksamheten

Publicerat: 23 september, 2023

För att öka kvaliteten på alla företags processer bör man med regelbundet analysera planering, ledarskap, försäljning, marknadsföring, människor, drift och ekonomi och juridik. – Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och...

Läs mer

Affärsstrategi avgörande för framgång

Publicerat: 23 september, 2023

En affärsstrategi är grundläggande för ett företags framgång. Det hjälper ledare att sätta organisatoriska mål och ger företag en konkurrensfördel. Det bestämmer olika affärsfaktorer, inklusive pris hur man prissätter varor...

Läs mer

Ett företags administrativa funktioner

Publicerat: 22 september, 2023

Administrationens fyra funktioner är: planering, organisation, ledning och kontroll. Detta är enligt den allmänt accepterade kunskapen. – Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.

Läs mer

Introduktion till Business Intelligence

Publicerat: 21 september, 2023

Business Intelligence kombinerar affärsanalys, utvinning, visualisering, verktyg och datainfrastruktur samt bästa praxis för att hjälpa företag att fatta datadrivna beslut. – Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC...

Läs mer

Ett företags taktik och strategi

Publicerat: 3 september, 2023

Ett företags strategi är den plan som följs för att uppnå ett eller flera mål. Taktiken är å andra sidan de åtgärder som utförs för att uppnå de mål som...

Läs mer