Definition av global entreprenör

Publicerat: 29 oktober, 2023

En global entreprenör söker och bedriver ny och innovativ affärsverksamhet över nationsgränserna. Dessa aktiviteter kan bestå av export, licensiering, öppnande av ett nytt försäljningskontor eller förvärv av ett annat företag....

Läs mer

Onlineidéer för att locka fler kunder

Publicerat: 28 oktober, 2023

Via nätet kan du t.ex. Skapa en attraktiv e-handel. Annonsera på sociala medier och Google Ads. Skapa en innehållsblogg. Skicka ett nyhetsbrev. Gör ständiga inlägg på sociala medier. Organisera giveaways....

Läs mer

Att marknadsföra ett småföretag

Publicerat: 27 oktober, 2023

Några av de åtgärdeer som du kan göra för att marknadsföra företaget är exempelvis: Skapa en affärsplan och bli organiserad. Definiera ditt varumärke. Hitta dina potentiella kunder. Bygg relationer med...

Läs mer

Introduktion till affärsgrunder

Publicerat: 25 oktober, 2023

De grundläggande färdigheter och begrepp som behövs för att driva en organisation kallas affärsgrunder. Genom att fullt ut förstå hur ett företag fungerar får du en bättre uppfattning om hur olika...

Läs mer

Några vanliga konkurrensprioriteringar

Publicerat: 17 oktober, 2023

Det finns fem vanliga grupper av konkurrensprioriteringar vilka är kostnad, kvalitet, tid, flexibilitet och innovation. Att hitta rätt konkurrensprioriteringar sker inte över en natt, många företag kämpar i åratal när...

Läs mer

Exempel på större konkurrensstrategier

Publicerat: 16 oktober, 2023

Fyra stora konkurrensstrategier är  kostnadsledarskap, differentiering kostnadsfokus differentieringsfokus – Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.

Läs mer

Introduktion till företagsmål

Publicerat: 15 oktober, 2023

Några av företagsmålen är: Bibehålla eller öka lönsamheten i verksamheten Uppnå högre produktivitet Ge utmärkt kundservice Attrahera och behålla humankapital Nå rätt kunder Upprätthålla företagets kärnvärden Ha en hållbar tillväxt...

Läs mer

Implementera en framgångsrik affärsstrategi

Publicerat: 5 oktober, 2023

Analysera ditt företags nuvarande eller tidigare tillstånd Sätt upp allmänna mål Bestäm vilka resurser som krävs för att implementera din affärsstrategi Etablera eller omformulera ditt företags vision och uppdrag Automatisera...

Läs mer

Ett företags konkurrensåtgärder – en introduktion

Publicerat: 4 oktober, 2023

Ett företags ppsättning av konkurrensåtgärder som ett företag använder har som mål att locka kunder, konkurrera framgångsrikt, stärka prestanda och uppnå organisatoriska mål. Den beskriver hur verksamheten ska bedrivas för...

Läs mer

Fyra affärsstrategier

Publicerat: 3 oktober, 2023

Fyra generiska strategier på affärsnivå framträder ur dessa beslut: (1) brett kostnadsledarskap, (2) bred differentiering, (3) fokuserat kostnadsledarskap och (4) fokuserad differentiering. I sällsynta fall kan företag erbjuda både låga...

Läs mer

Mer om affärsstrategier

Publicerat: 2 oktober, 2023

Sammanfattning: Det finns bara fem vanliga affärsstrategier i relation till kostnad, kvalitet, distribution, teknik och immateriella rättigheter (IP). Alla affärsstrategier bryts ner i dessa fem, eller någon kombination av dem....

Läs mer

Central affärsstrategi

Publicerat: 1 oktober, 2023

För alla företag är det viktigt att förstå dess styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Detta är en viktig del av alla affärsstrategier och säkerställer att ödmjukhet och självmedvetenhet är närvarande....

Läs mer