Entreprenörskapets dynamiska process

Publicerat: 31 december, 2023

Entreprenörskap är en dynamisk process och kräver engagemang, tålamod och uthållighet. Det finns också olika typer av entreprenörskap, inklusive småföretag, socialt entreprenörskap och teknikbaserat entreprenörskap, var och en med sina...

Läs mer

Kraften i ett entreprenöriellt tankesätt

Publicerat: 30 december, 2023

Kraften i ett entreprenöriellt tankesätt syftar på förmågan att tänka och agera som en entreprenör, oavsett om man driver sitt eget företag eller är en del av en större organisation....

Läs mer

Kraften med syfte i affärer

Publicerat: 29 december, 2023

”Kraften med syfte i affärer är ett koncept som fokuserar på att företag ska ha en tydlig och meningsfull syfte eller ändamål som går utöver bara att tjäna pengar. Det...

Läs mer

Ett företags marknadsförings- och försäljningsstrategi

Publicerat: 28 december, 2023

I Marknadsförings- och försäljningsstrategi ingår bl.a. hur kommer företaget att attrahera och behålla kunder. Detta involverar marknadsföringsplaner, varumärkesbyggande, reklam och försäljningstaktik. – Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos...

Läs mer

Ett företags drift och resurser

Publicerat: 27 december, 2023

Vilka resurser, t.ex. utrustning, personal eller teknik, behövs för att driva verksamheten effektivt? – Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.

Läs mer

Ett företags riskbedömning

Publicerat: 26 december, 2023

När man påbörjar ett  företags riskbedömning så börjar man med frågorna  vilka potentiella risker och utmaningar står företaget inför och hur planerar man att mildra eller övervinna dem?   –...

Läs mer

Ett företags hållbarhet och tillväxt

Publicerat: 25 december, 2023

Gällande ett företags hållbarhet och tillväxt kan man inledningsvis ställa sig följande frågor: Vilka är de långsiktiga målen och tillväxtstrategierna för verksamheten? Hur planerar man att anpassa sig till förändrade...

Läs mer

Finansiella prognoser – en introduktion

Publicerat: 24 december, 2023

Finansiella prognoser frågar exempelvis vilka är de förväntade ekonomiska resultaten av verksamheten, inklusive intäkter, kostnader och lönsamhet? Detta inkluderar ofta en ekonomisk prognos för de första verksamhetsåren. – Publicerat av...

Läs mer

Marknadsförings- och försäljningsstrategier

Publicerat: 23 december, 2023

Att identifiera och förstå målmarknaden är avgörande för effektiva marknadsförings- och försäljningsstrategier. Målmarknaden, eller målgruppen, är den specifika grupp av människor eller organisationer som ett företag eller en organisation riktar...

Läs mer

Ett företags konkurrensfördel

Publicerat: 11 december, 2023

Vilka fördelar eller styrkor har företaget jämfört med befintliga konkurrenter? Detta kan vara relaterat till teknik, expertis, kostnadsstruktur eller andra faktorer.   – Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker...

Läs mer

Ett företags affärsmodell

Publicerat: 10 december, 2023

Hur kommer verksamheten att generera intäkter? Detta inkluderar prissättningsstrategier, försäljningskanaler och distributionsmetoder. – Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.

Läs mer

Ett företags finansiella prognoser

Publicerat: 9 december, 2023

De finansiella prognoserna för ett företag tar hänsyn till t.ex vilka är de förväntade ekonomiska resultaten av verksamheten, inklusive intäkter, kostnader och lönsamhet? Ofta inkluderar detta en ekonomisk prognos för...

Läs mer