Den svenska batteriindustrin – introduktion

Publicerat: 31 mars, 2024

Den svenska batteriindustrin utvecklas snabbt och har blivit en viktig aktör i det globala industrin. En betydande aktör inom svensk batteriindustri är Northvolt som har satt upp ambitiösa mål för...

Läs mer

Skogsbruk och trävaror i Sverige

Publicerat: 27 mars, 2024

Med tanke på de stora skogsområdena har Sverige en lång historia inom skogssektorn, som fortfarande är en av dess viktigaste industrier. Det är en av världens största exportörer av papper,...

Läs mer

Finans och Fintech i Sverige

Publicerat: 26 mars, 2024

Den finansiella sektorn i Sverige är robust med Stockholm som ett viktigt globalt finanscentrum. Landet är också en pionjär inom fintech-branschen, med många innovativa företag som erbjuder digitala finansiella tjänster,...

Läs mer

Den svenska kreativa industrin

Publicerat: 25 mars, 2024

Sverige har en levande kreativ industri, känd för sina musik-, design- och spelsektorer. Det har producerat globalt erkända varumärken och personligheter inom musik (t.ex. ABBA och Swedish House Mafia), design...

Läs mer

Svensk telekommunikation

Publicerat: 22 mars, 2024

Sveriges betoning på konnektivitet har resulterat i en av världens högsta internetpenetrationsgrader, med ett starkt fokus på att bygga ut 5G-nätverk och förbättra den digitala infrastrukturen. – Publicerat av John...

Läs mer

Svensk vetenskap

Publicerat: 15 mars, 2024

Svensk vetenskap omfattar ett brett spektrum av discipliner, vilket återspeglar landets starka engagemang för forskning och utveckling, innovation och utbildning. Sverige har en rik vetenskaplig tradition som sträcker sig flera...

Läs mer

Den avancerade tillverkningsindustrin i Sverige

Publicerat: 14 mars, 2024

Inom avancerad tillverkningsindustri är Sverige ledande med en sektor som står för cirka 20 procent av landets BNP. Regeringen stöder modernisering genom initiativ som digitalisering, hållbar produktion, talangskapande och innovation....

Läs mer

Sveriges styrka inom vetenskap och teknik

Publicerat: 13 mars, 2024

Sveriges engagemang för innovation understryks ytterligare av dess prestationer i Global Innovation Index 2023, som rankar länder utifrån deras innovationsförmåga och resultat. Detta återspeglar Sveriges styrka inom vetenskap och teknik,...

Läs mer

Svenska gruvsektorns anpassningsförmåga

Publicerat: 12 mars, 2024

Den svenska gruvsektorn har visat motståndskraft och anpassningsförmåga när det gäller att möta de utmaningar och möjligheter som den globala omställningen till ren energi och hållbarhet innebär. År 2022 bibehöll...

Läs mer

Sveriges fina gruvsektor

Publicerat: 11 mars, 2024

Sveriges gruvsektor är betydande, då Kirunagruvan är Europas största järnmalmsgruva. Gruvbolaget LKAB planerar som bekant att flytta delar av Kiruna för att möjliggöra gruvans expansion på grund av risken för...

Läs mer