Central affärsstrategi

Publicerat: 1 oktober, 2023

För alla företag är det viktigt att förstå dess styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Detta är en viktig del av alla affärsstrategier och säkerställer att ödmjukhet och självmedvetenhet är närvarande. Att förstå detta hjälper till att definiera var organisationen kan vinna och områden som måste åtgärdas i framtiden.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm