Ett företags konkurrensåtgärder – en introduktion

Publicerat: 4 oktober, 2023

Ett företags ppsättning av konkurrensåtgärder som ett företag använder har som mål att locka kunder, konkurrera framgångsrikt, stärka prestanda och uppnå organisatoriska mål. Den beskriver hur verksamheten ska bedrivas för att uppnå de önskade målen.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.