Introduktion till företagsmål

Publicerat: 15 oktober, 2023

Några av företagsmålen är:

  • Bibehålla eller öka lönsamheten i verksamheten
  • Uppnå högre produktivitet
  • Ge utmärkt kundservice
  • Attrahera och behålla humankapital
  • Nå rätt kunder
  • Upprätthålla företagets kärnvärden
  • Ha en hållbar tillväxt

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.