Några påelare för affärsutveckling

Publicerat: 15 december, 2021

Följer du de fyra pelarna för affärsutveckling?Du behöver

  • strategi
  • metodik
  • analys och
  • teknik
    om ditt mål är affärstillväxt.

Varför fungerar inte min marknadsföring?
Varför får vi inte fler leads?
Varför är det så svårt för oss att skapa nya försäljningsmöjligheter?
Varför har vi så låga korsförsäljnings- eller återkommande kundpriser?
Om du ställer dig någon av dessa frågor är det för att du behöver göra något annat för att öka tillväxten för ditt företag.