Starta nytt företag?

Publicerat: 9 april, 2022

Du startar upp ett nytt företag genom att ha en strategi eller en affärsplan kommer alltid att göra saker lättare. Affärsplanen innehåller exempelvis

  • sammanfattning
  • beskrivning av verksamheten
  • marknaden/marknaderna verksamheten kommer att verka på
  • SWOT-analys
  • ledningsgrupp och personal
  • produkter eller tjänster som erbjuds
  • marknadsföring
  • ekonomisk plan

Att däremot förvärva ett företag innebär bl.a. fördelarna att det finns upparbetad infrastruktur och kundstock.

 

– Av John Lidén, john.liden@tactic.se, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande termer.