Ett företags strategiformulering

Publicerat: 10 september, 2022

Strategiformulering för ett företag är processen att använda tillgänglig kunskap för att dokumentera den avsedda riktningen för ett företag och stegen för att nå dess mål.

Denna process används för resursallokering, prioritering, organisationsövergripande anpassning och validering av affärsmål.

En framgångsrik strategi kan tillåta företagets organisation att dela en tydlig vision, upptäcka fördomar genom att undersöka resonemanget bakom mål och spåra prestanda med mätbara nyckeltal (KPI:er).

– Av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.