Mer om affärsstrategier

Publicerat: 2 oktober, 2023

Sammanfattning: Det finns bara fem vanliga affärsstrategier i relation till kostnad, kvalitet, distribution, teknik och immateriella rättigheter (IP). Alla affärsstrategier bryts ner i dessa fem, eller någon kombination av dem. Som en allmän princip är det enklast att fokusera din organisation på en.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.