Några komponenter i ett företags finansiella plan

Publicerat: 19 december, 2022
  • Budgetering och skatter
  • Hantera likviditet, eller enkel tillgång till kontanter
  • Hantera din risk
  • Investera dina pengar
  • Planering för pensionering och överföring av din förmögenhet
  • Kommunikation och journalföring

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm och Skåne.