Vad är affärskunskap?

Publicerat: 26 december, 2022

Affärskunskap kan definieras som förmåga att förstå och uppfylla stödorganisationens värderingar, vision, uppdrag och mål. Denna kunskap inkluderar att förstå vilka roller någon spelar i verksamheten och hur de påverkar sina kunder dagligen.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.