Vanliga prissättningsstrategier

Publicerat: 10 december, 2022

Bland de mest vanliga prissättningsstrategierna återfinns till exempel:

  • Kostnad plus prissättning
  • Kostnader +  påslag
  • Konkurrenskraftig prissättning. Sätt ett pris baserat på vad konkurrenterna tar ut
  • Prisskumning – vanligt när ny teknik introduceras
  • Penetrationsprissättning
  • Värdebaserad prissättning

 

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.