Vanliga utmaningar entreprenörer möter

Publicerat: 25 december, 2022

Några vanliga utmaningar entreprenörer möter och som behövs lösas är exempelvis:

  • Marknadsföring
  • Anställa lämpliga medarbetare
  • Delegera
  • Hantera tid
  • Bevaka kassaflödet
  • Tillräckligt med kapital
  • Projicera förtroende

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.