Ett företags konkurrensfördel

Publicerat: 3 december, 2023

En företags konkurrensfördel är det som ger företaget en överlägsen position på marknaden jämfört med sina konkurrenter. Det är något som gör att företaget kan erbjuda något unikt eller bättre än andra aktörer, vilket resulterar i ökad kundtillfredsställelse, ökad marknadsandel och ökad lönsamhet. Det finns olika typer av konkurrensfördelar, och företag kan ha flera samtidigt.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.