Ett företags organisationsdesign

Publicerat: 9 december, 2022

På sin mest grundläggande nivå är organisationsdesign en process för att optimera hur företag driver framsteg med sin strategi. Resultatet av en organisationsdesign är organisationsstrukturen. En bra organisationsdesign hjälper företaget att få effekt. Det kan vara en medvind och skapa drömteam för att snabbt fatta beslut och uppnå värdefulla produktresultat.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.