Exempel på effektiv affärsvision

Publicerat: 6 januari, 2023

Bland komponenterna som skapar en effektiv affärsvision är till exempel:

  • Kortfattad, vilket gör det enkelt för chefer och ledare att kommunicera och anställda att komma ihåg.
  • Anger organisationens syfte.
  • Framtidsfokuserad.
  • Sätter upp ett önskvärt mål.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.