Företagskunskap formar affärsaktiviteten

Publicerat: 23 december, 2022

Företagskunskap har stort värde eftersom det är unikt för din organisation. Det formar och driver din affärsaktivitet, din förmåga att sälja eller göra mer och skiljer dig från dina konkurrenter. Individuell kunskap går lätt förlorad, särskilt när nyckelmedarbetare slutar.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.