Några punkter för företagets affärsvision

Publicerat: 23 november, 2021

Det finns ett antal grundläggande steg för att utveckla affärsvisionen, bland dem återfinns bland andra:

1. Vilken är referensramen för verksamheten? Inom vilket område kommer den att verka och under vilka förutsättningar?

2. Ta hänsyn till verksamhetens mål på medellång och lång sikt och när du väl har definierat affärsvisionen kommer den att ligga till grund för framtida mål och planer.

3. Integrera summan av värden som definierar företaget, inte bara för kunder utan även internt. Kom ihåg att företagens värderingar påverkar både det dagliga arbetet i organisationen och dess olika nivåer, såväl som beslut av större omfattning.

4. Skapa en affärskultur, det vill säga lägg grunden för att alla i verksamheten delar en rad principer och metoder som kommer att avgöra organisationens sätt att vara och agera.

– Av John Lidén, john.liden@tactic.se, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande termer. Välkommen också att besöka vårt videoarkiv med runt 360 videos inom olika områden via https://lnkd.in/gK7_Mk8.