Olika former av företagstillväxt

Publicerat: 16 september, 2022

Tillväxt är målet för alla företag och det finns två typer av tillväxt:

Organisk affärstillväxt vilken är normalt långsam och tenderar att vara säkrare eftersom företaget växer naturligt bara genom att göra mer av det som företaget är bra på. Dessutom har du mer tid för att bygga den nödvändiga kapaciteten för att stödja expansion och hantera den.

Snabb affärstillväxt genom t.ex. förvär av företag är möjlig tack vare en framgångsrik affärsstrategi. Det kan vara mycket lönsamt men samtidigt innebär det vissa risker och utmaningar.