övertygande USP

Publicerat: 5 januari, 2023

En Unique Selling Point (USP bör vara

  • självsäker, men försvarbar: En specifik ståndpunkt som tvingar dig att föra en talan mot konkurrerande produkter är mer minnesvärd än en generisk hållning, som ”Vi säljer produkter av hög kvalitet.”
  • Fokuserad på vad dina kunder värdesätter: ”Unik” kommer inte att räknas mycket om det inte är något dina målkunder verkligen bryr sig om.
  • Mer än en slogan: Även om en slogan är ett sätt som din USP kan kommuniceras på, är den också något som du kan förkroppsliga i andra delar av din verksamhet, från din returpolicy till din leveranskedja.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.