Skalbara startups

Publicerat: 1 januari, 2023

-Ett scaleup-företag eller bara scaleup definieras av OECD som ett företag som har en genomsnittlig årlig avkastning på minst 20 % under de senaste 3 åren och hade minst 10 anställda i början av 3-årsperioden.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.