Vad är ett företags tillväxtstrategi?

Publicerat: 13 januari, 2023

Ett företags tillväxtstrategi är en organisations plan för att övervinna nuvarande och framtida utmaningar för att förverkliga sina mål för expansion. Exempel på tillväxtstrategimål inkluderar att öka marknadsandelar och intäkter, förvärva tillgångar och förbättra organisationens produkter eller tjänster.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.