Vad är intraprenörskap?

Publicerat: 30 december, 2022

Kortfattat är Intraprenörsk i etablerade företa a stort värdeför att företag ska utvecklas och överleva på lång sikt.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.