Blogg

Hur behålla kunder

Publicerat: 5 december, 2022

Utveckla exempelvis en stark onboard-upplevelse personliga kundupplevelser förtroende hos dina kunder en kundfeedback loop en kundkommunikationskalender företagsnyhetsbrev ett kundutbildningsprogram unika tjänster. – Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos...

Läs mer

Tydlig förståelse för verksamhetens prioriteringar

Publicerat: 4 december, 2022

Varför bör ett företag utveckla en tydlig förståelse för verksamhetens prioriteringar? Förståelsen bör utvecklas eftersom prioriteringar definierar begränsningarna för företaget. Hur många gånger har du funderat på vad din organisation...

Läs mer

Grundläggande kunskapen om affärer

Publicerat: 3 december, 2022

Att DRIVA ett företag innebär att du måste hantera en rad projekt, som att skapa en webbplats, ordna inredningen av dina lokaler och utveckla en rad policyer och procedurer. Att...

Läs mer

Några tips för att fokusera din verksamhet

Publicerat: 2 december, 2022

När det gäller att fokusera på verksamheten gör det försiktigt. Ju större struktur, desto större påverkan på din konkurrenskraft; Fokusera på det du är bäst på Expandera till företag som...

Läs mer

Ett företags kärnverksamhet

Publicerat: 1 december, 2022

Att förstå innebörden av kärnverksamhet är enkelt: kärnverksamhet är den aktivitet som ger mening till ett företag; syftet för vilket det skapades och för vilket det fungerar som det gör....

Läs mer

Tre kärnktiviteter i ett företag

Publicerat: 30 november, 2022

Tre kärnaktiviteter i ett företag består av drift investering finansiering De kassaflöden som används och skapas av var och en av dessa aktiviteter listas i kassaflödesanalysen. – Publicerat av John...

Läs mer

Vad är affärsutveckling?

Publicerat: 29 november, 2022

I de mest enkla termer kan affärsutveckling sammanfattas som de idéer, initiativ och aktiviteter som bidrar till att göra ett företag bättre. Detta inkluderar ökade intäkter, tillväxt i termer av...

Läs mer

Varför delta i affärsnätverk?

Publicerat: 28 november, 2022

Affärsnätverk kan hjälpa dig som företagare att bli mer medveten om de senaste trenderna och tekniken inom ditt område. Ett nätverk kan också koppla dig till professionella mentorer eller kontakter...

Läs mer

Exempel på affärskunskaper

Publicerat: 27 november, 2022

Några av de bästa färdigheterna att lära sig för att driva ett företag är till exempel: Finanshantering. Att effektivt kunna hantera sin ekonomi är avgörande. Marknadsföring, försäljning och kundservice. Kommunikation...

Läs mer

Exempel på ett antal affärsstrategier

Publicerat: 25 november, 2022

Affärs eller företagsstrategi omfattar bland annat följande fyra strategier: Vilka typer av affärsstrategier finns det? Organisatorisk (företags)strategi Affärsstrategi (konkurrensmässig) Funktionell strategi Verksamhetsstrategi – Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare...

Läs mer

Värdet av affärsinsikt

Publicerat: 24 november, 2022

I näringslivet är affärsinsikter kunskaper som tillför värde och tjänar till att skapa eller förbättra något. Ett företag har insikter när det har värdefull information som gör att företag kan...

Läs mer

Innovativ inom affärer

Publicerat: 23 november, 2022

Att vara innovativ inom affärssektorn innebär att tänka på kreativa idéer som löser en konsuments problem eller gör någon aspekt av deras liv mer effektiv. Dessa idéer och lösningar blir...

Läs mer