Blogg

Gällande strategi- och konkurrensfördelar

Publicerat: 13 januari, 2022

Observera att strategi- och konkurrensfördelar inte definieras en gång och förblir statiska över tiden. Dessa måste utvecklas med hänsyn till marknadstrender och dina konkurrenters utveckling. Håll dig uppdaterad om konkurrenternas...

Läs mer

Egenskaper hos en entreprenör

Publicerat: 11 januari, 2022

Administration av en verksamhet eller ett företag kräver vissa egenskaper hos ägaren som hjälper att utveckla företaget optimalt. Dessa färdigheter hos en entreprenör för att leda ett framgångsrikt företag kan...

Läs mer

Ett företags fyra grundpelare

Publicerat: 9 januari, 2022

Administrationen av ett företag omfattar fyra grundpelare: 1.Planera Den består av att definiera affärsmålen och fastställa de steg som måste följas för att uppnå dem. Den planeras utifrån företagets nuvarande...

Läs mer

Några tillväxtstrategier

Publicerat: 8 januari, 2022

En tillväxtstrategi är en organisations plan för att övervinna nuvarande och framtida utmaningar för att förverkliga sina mål för expansion. Exempel på tillväxtstrategismål inkluderar att öka marknadsandelar och intäkter, förvärva...

Läs mer

Vanligt misstag som ny företagare

Publicerat: 7 januari, 2022

Det första misstaget som ny företagare är att förvänta sig snabba resultat då företag startas behöver tid för att generera resultat. Det är av vikt att ha tillräckligt med tålamod,...

Läs mer

Vanliga svårigheter för företagsgrundare

Publicerat: 6 januari, 2022

Vanliga fallgropar för företagsgrundare Ett vanligt misstag som företagsgrundare gör är att underskatta hur mycket kapital som krävs för en god start och för att hålla verksamheten i gång under...

Läs mer