Blogg

Management buy-out

Publicerat: 6 februari, 2019

Värdering, del 5 – MBO Management buy-out förekommer till och från och fordrar en värdering för att undvika skattepåföljder. MBO är en transaktion där den befintliga företagsledningen eller del av...

Läs mer

Kompanjonavtalsvärdering

Publicerat: 5 februari, 2019

Värdering, del 4 – Kompanjonavtalsvärdering. Här vill jag påstå att de flesta aktieägaravtal byggs slentrianmässigt och är otydliga när man kommer i det skarpa läget. Visst finns där reglerat hur...

Läs mer

Kontrollbalansräkning

Publicerat: 5 februari, 2019

Fortsätter på mina inlägg om olika värderingssituationer – nu om Kontrollbalansräkning. När uppstår det ett sådant behov? När det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av...

Läs mer

Värderingssituationer

Publicerat: 5 februari, 2019

När kan det vara aktuellt att göra en Värdering? Här några tillfällen; Försäljning av företag Förvärv av företag Samgående av företag Värdering, enskilda tillgångar Ny kompanjon/lösa ut kompanjon Kontrollbalansräkning Anskaffa...

Läs mer

Bedöma värdet av ett företag

Publicerat: 5 februari, 2019

I mina uppdrag ingår det att bedöma värdet på ett företag eller en rörelse, som t ex bedrivs i ett aktiebolag. Företagsvärdering är ingen exakt vetenskap, men bygger på en...

Läs mer

Årets Affär

Publicerat: 4 september, 2018

I samband med TACTIC Företagsförmedlings konferens, i augusti 2018, för anslutna företagsmäklare delades en del priser ut. Årets Affär, det mest prestigefyllda priset, delades också ut. Vinnare blev Mikael Krusemeng....

Läs mer

Årets Företagsmäklare

Publicerat: 4 september, 2018

I samband med TACTIC Företagsförmedlings konferens, i augusti 2018, för anslutna företagsmäklare delades en del priser ut. Årets Företagsmäklare, för fjärde året i rad, blev Mikael Krusemeng, som ansvarar för Uppsala,...

Läs mer

TACTIC Företagsförmedling prisutdelning

Publicerat: 4 september, 2018

I samband med TACTIC Företagsförmedlings konferens, i augusti 2018, för anslutna företagsmäklare delades en del priser ut. Årets Rookie (eller den av de nyligen anslutna som lyckats bäst under senaste...

Läs mer

Holdingbolag – ett sätt att skifta ägare

Publicerat: 14 augusti, 2018

Generationsskifta genom holdingbolag I Sverige finns omkring en miljon företag, varav de flesta är små företag med färre än tio anställda. Flera av dem väntas försvinna de kommande åren, eller...

Läs mer

Rekordmånga ägarskiften att vänta

Publicerat: 14 augusti, 2018

Under de närmaste åren kommer antalet ägarskiften i svenska företag att nå rekordnivåer. Anledningen är att 14 procent av Sveriges företagare är mellan 65 och 74 år. Swedbank och sparbankerna...

Läs mer