Affärsplanen – exempelpunkter

Publicerat: 17 februari, 2022

– Av John Lidén, john.liden@tactic.se, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande termer. Välkommen också att besöka vårt videoarkiv med runt 360 videos inom olika områden via https://lnkd.in/gK7_Mk8.

 

Om du funderar på att starta ett företag behövs en affärsplan som hjälper dig att förverkliga allt du har i åtanke. I denna översiktsplan inkluderas den allmänna beskrivningen av företaget, såsom de resurser, färdigheter och strategier som det framtida företaget kommer att kräva för att uppnå mål och lönsamhet. Denna plan hjälper också potentiella investerare som behöver förstå exakt kursen för företaget.

 

 

Några punkter:

Verksamheten
– Hur företaget fungerar (produktions- och distributionsprocesser)
– hur pengar genereras och vinster erhålls, det vill säga affärsmodellen
– Långsiktiga och kortsiktiga mål.

Marknadsbehov
– Nyckeln till att starta företag är att identifiera ett problem eller ett otillfredsställt behov. När problemet är identifierat behövs en lösning som företaget kan byggas kring. Lösningen kan vara helt ny eller helt enkelt vara en förbättring av en befintlig produkt eller tjänst. Företaget bör vara något eller mycket annorlunda än andra inom samma bransch så att det är konkurrenskraftigt mot övriga erbjudanden på marknaden.

Marknadens storlek
– Analysera hur stor marknaden är för din lösning, hur mycket den växer varje år och i vilken takt samt den genomsnittliga vinstmarginalen. Gör prognoser för framtiden och se om det finns en grupp människor som behöver din lösning och tillräckligt stor för att bygga upp en lönsam verksamhet runt den.

Konkurrentanalys
Undersök dina konkurrenters styrkor och svagheter. Detta hjälper dig att identifiera och förbättra de unika fördelarna med din produkt eller tjänst. Det är dessa unika fördelar som du bör ha väl identifierade och stärka din verksamhet kring dem.

Målmarknad
Analysera målgruppen för att tydligt fokusera marknadsföringsstrategierna. Vad är t.ex. målgruppens åldersintervall, yrke, attityder, vanor, socioekonomisk status, geografiskt läge, livsstil; vad som driver och motiverar dem, intressen etc.. Prata enskilt med dina allra första kunder. Med denna kunskap kan du vidareutveckla tonen i annonseringen och marknadsföringen.

Reklamstrategier
-Definiera hur nå målmarknaden: distributionskanaler, försäljningsställen, annonskampanjer etc. Du måste skapa en komplett strategi som tar hänsyn till målet med dina kampanjer, de medel som kommer att användas för att nå majoriteten av dina kunder, frekvensen av meddelanden, etc. Komponenterna i marknadsförings- och reklamstrategin måste fungera harmoniskt och fungera som en enhet.

Organisationsstruktur
Identifiera företagets positioner, glöm inte att inkludera externa samarbetspartners och beskriv deras funktioner och värdet de ger. Många investerare lägger stor vikt vid teamet bakom satsningen, ibland till och med mer än själva produkten eller tjänsten. Därför måste bildandet av ditt team göras mycket noggrant och genomtänkt.

  • Kostnader och priser för produkten eller tjänsten
    – Gör en budget för att uppskattar vad som behövs för att utveckla produkten eller tjänsten, gör en säljprognos och ta red på vinstmarginalerna. Detta kommer inte att uppfyllas till punkt och pricka, men ökaar chansen att identifiera möjligheter att spara på kostnader och kanske upptäcka nya inkomstkällor, Några av elementen att tänka på är:
  • Direkta kostnader (råvaror och arbete för att göra produkten eller tjänsten)
  • Försäljningspris
  • Vinstmarginal
  • Prognoser av sålda enheter
  • Indirekta eller fasta kostnader (el, vatten, telefon, internet, hyra, löner till administrativa anställda, brevpapper, skatter, reklam eller andra som inte har att göra med produktens process av varan eller tjänsten)
  • Nödvändigt kapital och finansieringskällor. När du har din budget vet du hur mycket pengar du behöver för att starta ditt företag. Så nästa steg är att avgöra om du har de nödvändiga resurserna och är villig att riskera dem eller kommer du att ta till externa finansieringskällor.

Kassaflöde eller utgiftsplan
– Registrera de in- och utflöden som företaget kommer att ha månadsvis. Med denna kontroll går det att fastställa hur mycket pengar som behövs under en viss tid.