Ägarskiften ett problem eller möjlighet?

Publicerat: 16 februari, 2022

Små företag dominerar i Sverige

I Sverige har vi närmare 1,1 miljon företag och av dessa så är det 96 % som omsätter mindre än 10 miljoner eller har upp till 10 anställda, eller i antal företag ganska precis en miljonen. Ytterligare drygt 3 % eller ca 31 000 företag omsätter mellan 10 – 50 miljoner. Resterande företag ca 6 000 st omsätter mer än 50 miljoner. Ca 80 000 företag genomför någon form av ägarskiften varje år. Är Ägarskiften ett problem eller möjlighet?

Dessa små privata företag står för nästan 40 % av näringslivets bidrag till BNP vilket är ungefär lika mycket som storföretagens bidrag till BNP. De privata småföretagen med färre än 50 anställda sysselsätter nästan varannan arbetstagare (46 %) inom den privata sektorn i Sverige.

227 000 företag ägs av en pensionär.
Inom denna grupp av företag så är en tredjedel av företagen ägda /ledda av VD/Styrelseledamot som är 60 år eller äldre och drygt 227 000 företag ägs/leds av personer som uppnått en ålder när de flesta andra gått i pension.

  • Vad händer när dessa företagare vill trappa ner eller helt enkelt pensionera sig?
  • Kommer företagen att läggas ner?
  • Överlåtas till någon yngre i familjen (generationsskifte)?
  • Säljas externt?
  • Eller vad kommer att hända med alla dessa företag?
  • Är Ägarskiften ett problem eller möjlighet?

Det en viktig fråga för Sverige och landets ekonomiska utveckling och möjligheter att bl.a. finansiera vår offentliga välfärd.

Vem ska ta över de små privata bolagen med färre än 50 anställda?

En möjlighet är försäljning till ett annat företag som exempelvis vill växa via förvärv eller på annat sätt skapa sig en ny eller kompletterande marknad. En annan möjlighet är privatpersoner som går i startaeget tankar. Många gånger är det bättre att köpa ett befintligt företag som har skapat sig en marknad och intäkter istället för att ”uppfinna hjulet igen”. Annan stor fördel är att man har lön redan från första dagen.

Befintliga företag som förvärvas av yngre privatpersoner har goda förutsättningar att utvecklas positivt då det ofta införs ny energi och nya kunskaper. Vilka hinder finns då för dessa privatpersoner att förvärva ett befintligt småföretag? Det absolut största och mest problematiska hindret är oftast den externa finansieringen då banken och andra finansiärer ställer stora krav på både privatpersonens egna kapitalinsats och det är ofta kort återbetalningstid på förvärvslånet. Det krävs att köparen har mycket god privatekonomi och kan i många fall behöva finansiera upp till 50 % av köpeskillingen. Det krävs också att det förvärvade bolaget genererar hög avkastning för att klara den korta amorteringstiden och räntorna på förvärvslånet. Är då Ägarskiften ett problem eller möjlighet?

Ägarskiften ett problem eller möjlighet?

Det finns några fåtal finansiärer som kompletterar banken vid förvärvslån och som tar högre risk. En av dessa aktörer är Almi Företagspartner AB som ägs av staten och har en låneverksamhet riktad till Svenska företag. Fördelen med detta lånekomplement är att kravet på den egna kapitalinsatsen kan sänkas något då denna långivare inte har samma krav som banken på den egna kapitalinsatsen. I bästa fall kan kravet på köparen och den egna kapitalinsatsen minska till 25 – 30 % av köpeskillingen då en mer riskvillig finansiär kompletterar banken. Problemet kvarstår dock med den korta återbetalningstiden på förvärvslånet som allt oftare brukar bli 3 år (förr 5 år) även då bankens lån kompletteras med en långivare med högre risknivå.

Öka lånemöjligheten – minska risken

Ska vi klara den framtida ägarväxlingen för Sveriges små privata företag (med färre än 50 anställda) så är finansieringsfrågan den enskilt viktigaste frågan att finna lösningar på. Både bank och Almi ställer dessutom orimligt tuffa krav på en som vill köpa mindre företag, där behovet dessutom är som störst i volym räknat, ca 80 000 företag beräknas byta ägare varje år. De som förvärvar större företag är i regel kapitalstarka och har inte samma behov, men får oftast mycket förmånligare villkor, med både längre amorteringstider och lägre räntor.

För att ett samhälle ska fungera måste vi ha ett stort utbud av diversifierade verksamheter, som dels erbjuder service för befolkningen, men som också ger arbeten till drygt 2 miljoner personer. Hela näringslivet beräknas ha ca 3 miljoner anställda.

Det finns många duktiga människor i Sverige med stor kompetens som kan ta över dessa företag för fortsatt utveckling, skapande av arbetstillfällen samt tillväxt och lönsamhet för den långsiktiga överlevnaden inom småföretagssektorn. Låt dem få möjligheten, genom att förbättra deras lånemöjligheter. Ägarskiften ett problem eller möjlighet? Låt det bli en möjlighet.

Lars-Erik Wiik
Företagsmäklare
Kontaktuppgifter

TACTIC Företagsförmedling – Våra Kontor