Vad händer med de anställda vid en övergång av verksamheten?

Publicerat: 29 maj, 2017

Kring detta område finns det en stor mängd rättsfall, men ändå råder en hel del osäkerhet kring vad som gäller. Det korta svaret är att om en verksamhetsövergång sker från bolag A till bolag B så skall de anställda följa med till bolag B på oförändrade villkor.

Men innan man kommit fram till denna slutsats måste man dock avgöra om den transaktion som är vid handen skall räknas som en verksamhetsövergång eller inte. Den svenska lagstiftningen bygger här till stor del på EU-direktiv. EU-domstolen har konstaterat att det avgörande är om verksamhetens identitet är bevarad. Det som man främst tar hänsyn till är om tillgångar (materiella eller immateriella) och personal följer med vid övergången. En överlåtelse som bara omfattar exempelvis ett visst kontrakt och några anställda som jobbar med det kontraktet kan inte ses som en verksamhetsövergång om t ex arbetsledningen blir kvar hos överlåtaren.

Kriterier

Domstolen bedömer detta utifrån sju kriterier varav de fyra viktigaste är att det efter övergången

  • bedrivs samma typ av verksamhet
  • framstår som samma verksamhet för omvärlden,
  • rör samma kunder och
  • verksamheten bedrivits kontinuerligt utan avbrott på grund av överlåtelsen (identitet).

Vidare skall om dessa nödvändiga kriterier uppfyllts även något väsentligt avseende tillgångar eller personal överföras. Om man kan konstatera att en övergång i lagens mening skett så gäller följande:

  • Anställningsavtalen övergår med automatik till förvärvaren.
  • Arbetstagare som har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet som övergått kan göra denna gällande mot förvärvaren.
  • Själva övergången är inte saklig grund för uppsägning.

Anställningsvillkor i överlåtarens kollektivavtal ska i princip gälla under ett år hos förvärvaren.

Ta hjälp

Verksamhetsövergångar är alltid komplicerade ur ett arbetsrättsligt perspektiv och man gör klokt i att ta professionell hjälp innan men genomför en övergång som på något sätt påverkar de anställda.

Informationen ovan är skriven av Carl-Fredrik Hedenström från Magnusson advokatbyrå. Carl-Fredrik är advokat med arbetsrätt och bolagsrätt som specialiteter. (Källa: Dokumera Nyhetsbrev maj 2017)

————————————–

Hur ser ut för din verksamhet?  Du kan med fördel prata med någon hos TACTIC Företagsförmedling, kontakta oss på info@tactic.se, så återkommer vi.