Att sälja själv företaget kan skada det

Publicerat: 5 februari, 2022

Kanske du överväger att sälja ditt företag och det första du behöver besluta dig för är om du ska göra det själv eller anlita en företagsmäklare. Du behöver vara medveten om att processen med att sälja ett företag tar mycket tid, kunskap och erfarenhet. Om du, som de flesta företagare, har ett hektiskt schema blir det mycket svårt att kombinera driva företag med att söka efter potentiella kvalificerade köpare.

Varje intressent kräver din odelade uppmärksamhet. En annan aspekt är också om dina konkurrenter får reda på att du försöker sälja företaget öppet och på egen hand kan det i värsta fall skada ditt företag och göra dina anställda oroliga Det kan hända att anställda börjar se sig om efter nytt arbete om försäljningen sker inför öppen ridå. Man behöver helt enkelt och bl.a. sätta sig in i de anställdas situation och göra en försäljning så smidig som möjligt. Det är väldigt viktigt att de anställda fortsätter vara kvar i företaget efter försäljningen då deras kunskaper, rutiner m.m. är ovärderliga för en ny ägare.

Några skäl till anlita en företagsmäklare är t.ex. att företagsmäklaren

1. Säkerställer sekretessen

2. Kvalificerar prospekt – kan de överhuvudtaget köpa ditt företag och hantera det effektivt?

3. Sammanställer väsentlig information om din verksamhets profil och bokslut.

4. Upprättar överlåtelseavtal och annan dokumentation som är nödvändig för affären.

5. Hanterar oväntade komplikationer som kan komma upp som blir tidsödande. Under processens gång behöver man vara snabb i kommunikationen så att potentiella köpare inte tappar intresset, inklusive kvällar och helger. En svag kommunikation kan innebära att potentiella köpare istället söker efter andra likvärdiga förvärvsmöjligheter.

 

 

//

Mvh

John Lidén