Bedöma värdet av ett företag

Publicerat: 5 februari, 2019

I mina uppdrag ingår det att bedöma värdet på ett företag eller en rörelse, som t ex bedrivs i ett aktiebolag. Företagsvärdering är ingen exakt vetenskap, men bygger på en analys av företaget, där hänsyn tas till marknaden, organisationen, redovisningsmaterial, produkt/tjänst etc. Det finns flera metoder att bedöma värdet, de vanligaste är substansvärdet och avkastningsvärdet. Substansvärdet är enkelt uttryckt skillnaden mellan värdet av tillgångar och skulder. Nackdelen är att den inte tar hänsyn till hur tillgångarna används. Tillgångarna i sig har ju inget större värde om de inte genererar intäkter. De betalar inte tillbaka en investering fullt ut. För mig är det avkastningen, när tillgångarna används tillsammans med know-how för att attrahera kunder att vilja lämna pengar efter sig. Ytterst för mig är det m a o kunderna som är ett företags värde.
Då kommer det även an på kundvård, kundservice, leveranssäkerhet etc som gör att kunderna även i framtiden vill lämna pengar efter sig. När allt detta fungerar fullt ut så blir det ett gott resultat, som kan användas att betala tillbaka den totala investeringen. Det är därför många köper befintliga verksamheter istället för att uppfinna hjulet igen. De vet värdet av det som byggts upp under åren.

//Sten-Ove

Auktoriserad Företagsmäklare
070-541 04 05

sten-ove@tactic.se