Blå Arkivet – Strategisk plan

Publicerat: 29 maj, 2017

Vad vill jag med mitt företag, mitt företagande och mitt liv?

Ägarstrategin handlar om att företaget måste drivas och förvaltas så att det är långsiktigt intressant att vara och förbli dess ägare, samtidigt som den innehåller en genomtänkt plan för kommande generationsskifte – oavsett det är inom eller utom familjen, oavsett det blir ett planerat ägarskiftet eller ett oplanerat.

Grundläggande frågor, urval

 • Företagets nuläge
 • Framtida förutsättningar
 • Företagarens personliga mål, ambitioner och relationer
 • Företagarens kapacitet och ekonomiska situation
 • Ägaren själv
 • Ägarens familj
 • Företagets anställda
 • Vad händer om nuvarande ägare plötsligt avlider?
 • Vad händer vid en skilsmässa mellan ägaren och dennes maka/make?
 • Finns testamente, äktenskapsförord, livförsäkring med mera?

Blå arkivet – plan för framtiden

 1. Reflektera över vad man vill med sitt ägande just nu?
 2. Företagarkrisen, när drivkrafterna överger en.
 3. Vem skall bli företagets nästa ägare/ledare?
 4. Företagets framtida ledning?
 5. Former för ägarförändring

Planerat generationsskifte

 1. Inom familjen
 2. Extern försäljning

Oplanerat generationsskifte

 1. Vad händer i och med företaget vid?
  1. Dödsfall
  2. Skilsmässa
  3. Olycka
  4. Sjukdom
 2. Ett testamente eller sista vilja för hur företaget ska leva vidare
 3. Vem skall då bli företagets nästa ledare?
 4. Man är inte ensam om sina problem, därför kan en hel del förebyggas
 5. Strategiplan med syfte och mål upprättas

————————————–

Kontakta

Under åren har vi sett många fina företag gå förlorade, för att det saknats en plan för framtiden, då ägaren antingen hastigt avlidit eller drabbats av sjukdom, som förlamat verksamheten i företaget. Förebygg detta genom att tillsammans med oss upprätta en strategisk plan – Blå Arkivet.

Vi har utvecklat tjänsten Blå Arkivet, där vi med hjälp av ett stort antal frågor dels upprättar rätt strategi och därtill vidtar de åtgärder som fordras för att familjen ska känna sig trygg in i framtiden.
Vill du veta mer kontakta, Sten-Ove Eriksson, auktoriserad företagsmäklare, som utvecklat denna tjänst, han nås enklast på 070-541 04 05.