Ett företags utmaningar

Publicerat: 15 mars, 2022

et viktigaste är att du måste se till att de steg du tar idag inte i sig skapar ytterligare problem för framtiden. Ett effektivt ledarskap hjälper dig att utnyttja möjligheterna på bästa sätt och skapa hållbar tillväxt för framtiden.

Relaterade områden till företagets utmaningar är t.ex.
Håller jämna steg med marknaden
Planera i förväg
Kassaflöde och ekonomistyrning
Problemlösning
Rätt system
Färdigheter och attityder
Välkomnande förändring

– Av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande termer. Skicka gärna ett meddelande till mig vid e.v. frågor via john.liden@tactic.se.