Exempel på rörelsekapital

Publicerat: 2 januari, 2023

Rörelsekapital avses deT som är förbundet till ett företags löpande affärsverksamhet.
En form av rörelsekapital är exempelvis nettorörelsekapital vilket är skillnaden mellan ett företags omsättningstillgångar som kontanter, kundfordringar (obetalda räkningar av kunder) och lager av råvaror och färdiga produkter, och dess kortfristiga skulder, såsom leverantörsskulder.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.