Företagsvärdering och marknadens vilja att betala för ett bolag

Publicerat: 14 april, 2021

I en företagsvärdering tas hänsyn till vad marknaden vill betala eller vad en köpare kan betala. Många köpare behöver låna pengar för att finansiera ett företagsköp och är då beroende av om en bank vill låna ut pengar eller inte. Det vill säga om bankens risk är bland annat på en acceptabel nivå. Så om det inte finns substansvärde lånar banken inte ut pengar och det gör företaget svårare att sälja. tillväxten är en annan faktor vid en företagsvärdering – där man bland annat tittar på affärsmodellens styrka, marknadens utveckling och företagets position på marknaden.

Beställ din företagsvärdering idag. För mer information v.g ring 0709 217 217.

//
Mvh

John Liden