Goodwill

Publicerat: 23 april, 2022

Oavsett hur man värderar ett företag så tas hänsyn även till goodwill. Förenklat är termen ”goodwill” en hänvisning till all ansträngning som en företagare har gjort under årens lopp. Goda kundrelationer, konkurrenskraftiga anställda, innehavande av patent, unik teknologi eller starka varumärken har en positiv verkan på goodwill. Det är viktigt att inte underskatta värdet av goodwill då det gäller både den långsiktiga och kortsiktiga framgången för en viss verksamhet. Om ett företag köps för mer än sitt bokförda värde är oddsen goda att goodwill har spelat en roll.
Några exempel på goodwill:

– Kvalificerad personal

– Ett starkt varumärke Namnigenkänning

– Ett bra läge

– Egenutvecklade produkter och tjänster

– Varumärken

– Upphovsrätt

– Specialiserat kunnande

Befintliga kontrakt

//

Mvh

John Lidén