Hålla dig motiverad när företaget drabbas av en svår situation

Publicerat: 31 december, 2021

En av de viktigaste mentala utmaningarna med att bygga och driva ett framgångsrikt företag är motivation. Om du kämpar för att förbli fokuserad under svåra tider är det viktigt att få ett grepp. Nedan följer två enkla tips som hjälper dig att hålla dig motiverad när tiderna blir tuffa:

1. Dela upp dina mål i milstolpar. Om du har ett stort mål i ditt sinne kommer det att se ut som en utmanande uppgift. Men om du delar upp ditt mål i flera uppnåeliga milstolpar, verkar det lättare att uppnå det. Och när det blir tufft, titta bara på hur stora framsteg du har gjort. Att se de framsteg du har gjort kommer att motivera dig att fortsätta framåt. Du kommer också att kunna se din nästa milstolpe.

2. Ha inspirationskällor. En affärsmentor kan hjälpa dig att fatta viktiga beslut och hålla dig motiverad under de tuffa tiderna. Leta efter någon framgångsrik i din bransch som har uppnått det du vill uppnå. Fråga dem om de kan vägleda dig. Berätta för dem om de utmaningar du står inför och chansen är stor att de kommer att erbjuda värdefulla insikter om hur du kan vända saker och ting.

– Av John Lidén, john.liden@tactic.se, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande termer. Välkommen också att besöka vårt videoarkiv med runt 360 videos inom olika områden via https://lnkd.in/gK7_Mk8.