Har företaget substansvärde?

Publicerat: 19 maj, 2021

 

Många köpare behöver låna pengar för att finansiera ett företagsförvärv och är då beroende av om en bank vill låna ut pengar eller inte. Det vill säga om bankens risk är bland annat på en acceptabel nivå. Så om det inte finns substansvärde lånar banken inte ut pengar och det gör företaget svårare att sälja. Bland annat studeras tillväxten s– där man t.ex.  tittar på affärsmodellens styrka, marknadens utveckling och företagets position på marknaden.

– Av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos Tactic Företagsförmedling 0709 – 217 217.