Hur värderas företag?

Publicerat: 23 mars, 2021

Det finns flera sätt att värdera ett företag och alla har gemensamt att de utgår från olika antaganden om framtiden och ofta tillsammans med en tillgångsinventering. Bland metoderna återfinns t.ex. substansvärdering, jämförande värdering, multipel av årsvinst (MÅV) och diskonterade framtida årsvinster.

Beställ din företagsvärdering idag. För mer information v.g ring 0709 217 217.

//

Mvh

John Liden