Hur värderas företag?

Publicerat: 2 mars, 2021

Det finns flera sätt att värdera ett företag.  De har alla gemensamt att de utgår från olika antaganden om framtiden – ofta tillsammans med en tillgångsinventering. Bland metoderna återfinns till exempel substansvärdering, jämförande värdering, multipel av årsvinst (MÅV) och diskonterade framtida årsvinster.

Mvh

John Lidén